ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (อ่าน 46) 07 พ.ค. 62
นางสาวภคมน แก้วภราดัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงต (อ่าน 65) 07 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองฯสวรรยา ศิริกิตวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 54) 07 พ.ค. 62