ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  คนเก่ง คนดี ศรีขจร

แสดงผล
27. เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560

เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

26. นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560

25. กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง รองชนะเลิศทีมเยาวชนชาย ได้เป็นตัวแทนภาค 4 ทำการแข่งขันในระดับประเทศ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง  รองชนะเลิศทีมเยาวชนชายได้เป็นตัวแทนภาค 4

24. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ

23. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน (27)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 เด็กหญิงณัฐริกา เพชรคง เด็กหญิงแพรทอง

22. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การอ่านบทร้อยกรอง ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 6 (27)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การอ่านบทร้อยกรอง ม.1-3 เด็กหญิงไพรรินทร์ ฟูเฟื่อง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ

21. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 6 (13)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-3 เด็กหญิงวาสนา พวงมาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ

20. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 2 (31)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ม.1-3 เด็กหญิงโชติกา วงศ์เกียรติขจร เด็กหญิงโสธิตา

19. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 4 (54)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ป.4-6 เด็กหญิงดาราได จงจีระ เด็กหญิงสิรภัทร นวลแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ

18. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 6 (52)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ป.1-3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิสนธิ์ เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ

17. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 8 (70)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย เด็กหญิงธมลวรรณ ทวีวงศ์สุนทร เด็กหญิงภาวิณี  แซ่ตั้ง

16. เด็กหญิงแพรทอง โกลิยานนท์ และเด็กหญิงรชา สุวรรณธาดา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด OBEC Young beach Bolleyball 2016 Inspired by ThaiPBS รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง

เด็กหญิงแพรทอง โกลิยานนท์ และเด็กหญิงรชา สุวรรณธาดา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด OBEC Young beach Bolleyball 2016 Inspired by ThaiPBS รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

15. เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ รับรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ รับรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ

13.นักเรียนได้รับรางวัลประกวดวาดภาพ "ในหลวงเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 กันยายน 2558

นักเรียนได้รับรางวัลประกวดวาดภาพ "ในหลวงเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 กันยายน

12.เด็กชายมังคเรศ นิติธรรมมนานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558

12.เด็กชายมังคเรศ นิติธรรมมนานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-3 ชาย) วันที่ 21 สิงหาคม 2558

11. เด็กชายโสภณวิชญ์ สงวนสินธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับอนุบาล

11. เด็กชายโสภณวิชญ์ สงวนสินธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับอนุบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2558

10. เด็กชายศุภกฤต ไข่มุกข์ และเด็กหญิงภัทรนิธิ์ เกิดกัณโณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับเตรียมอนุบาล

เด็กชายศุภกฤต ไข่มุกข์ และเด็กหญิงภัทรนิธิ์ เกิดกัณโณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับเตรียมอนุบาล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จัดโดย

9.เด็กหญิงแพรวา แซ่หลิ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 21

เด็กหญิงแพรวา แซ่หลิ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 21

8.เด็กชายภาคภูมิ นิธิธรรมมานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับโล่รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายภาคภูมิ นิธิธรรมมานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับโล่รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

7.โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

6. นักเรียนชมรมศิลปะ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์ โดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด และได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนชมรมศิลปะ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เด็กหญิงเพ็ญนภา สิริวัฒนานุกูล เด็กหญิงแพรวา แซ่ลิ่ม เด็กหญิงช่อทิพย์ นิรภัย เด็กชายมังคเรศ นิติธรรมมานนท์

5. รางวัลพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การประกวดศิลปกรรม

เด็กชายมังคเรศ นิติธรรมมานนท์ เด็กหญิงแพรวา แซ่ลิ่ม และเด็กหญิงเพ็ญนภา ศิริวัฒนานุกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. รางวัล "World Young Artist Recognition Prize wins"

เด็กหญิงแพรวา แซ่ลิ่ม ได้รับรางวัล "World Young Artist Recognition Prize wins" จาการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก" จัดโดยมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558

พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภาระกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558 จำนวน 4 ราย คือ นางวิจิตรา บำรุงรัตน์

2. รางวัล "เชิดชูครูสอนดี"

นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิ ครู คศ. 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลเชิดชูครูสอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานวันครูแห่งชาติ

1. รางวัล "ครูดีศรีภูเก็ต" ประจำปี 2558

พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีศรีภูเก็ต" ประจำปี 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต