ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวภาพกิจกรรมนักเรียน

แสดงผล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นครภูเก็ตวิชาการ 2017 และงานเปิดโลกสัมมาอาชีพไทยแลนด์ 4.0


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณเวทีนิทรรศการสนามฟุตบอลสะพานหิน เทศบาลนครได้เป็นแม่งานจัดงาน “นครภูเก็ตวิชาการ 2017 และงานเปิดโลกสัมมาอาชีพไทย

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 กิจกรรมฐานการเรียนรู้และเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ประจำปี 2559

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 กิจกรรมฐานการเรียนรู้และเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ประจำปี

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จ.ระนอง

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 พิธีรับมอบหมวกนิรภัย โครงการหมวกบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 พิธีรับมอบหมวกนิรภัย โครงการหมวกบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา "การสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด"

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมองค์กรต้นแบบ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ พิธีลงนามความร่วมมือมาตรการองค์กร โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมองค์กรต้นแบบ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ พิธีลงนามความร่วมมือมาตรการองค์กร โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง

การแข่งขันกีฬา นักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับพิธีเปิด และก

การแข่งขันกีฬา นักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เป็นเจ้าภาพ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ

วันที่ 7-9 กรกฏาคม 2559 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปฎินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 7-9 กรกฏาคม 2559 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปฎินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถวายอาหาร ปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการเด็กดีศรีขจร "กิจกรรมไปวัดวันพระ" ปีการศึกษา 2559

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถวายอาหาร ปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการเด็กดีศรีขจร "กิจกรรมไปวัดวันพระ" ปีการศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาสุระกุล

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559 ณ

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อคุณภาพของเด็กในชุมชน "Andaman Short Film Contest #1" วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อคุณภาพของเด็กในชุมชน "Andaman Short Film Contest #1" วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมโครงการศาสนาสัมพันธ์ ประจำปี 2559

โครงการศาสนาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็นศาสนาพุทธ จำนวน 55 คน

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรถโรงหนัง ซึ่งเป็นรถภาพยนตร์เคลื่อนที่เดินทางมาจัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะสะพานหิน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรถโรงหนัง ซึ่งเป็นรถภาพยนตร์เคลื่อนที่เดินทางมาจัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้โอวาท นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ 22-24 มิถุนายน 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้โอวาท นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ 22-24 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ อาคารกีฬา 4000 ที่นั่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ณ อาคารกีฬา 4000

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมเดินในขบวนพิธีเปิดงาน “งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17" ประจำปี 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมเดินในขบวนพิธีเปิดงาน “งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17" ประจำปี 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี วันที่ 13 กุมภาพันธ์

วันที่่ 25 ธันวาคม 2558 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ Dolphins Bay Phuket

วันที่่ 25 ธันวาคม 2558 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ Dolphins Bay

วันที่ 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กจัดโดย โรงเรียนร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และวันที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ ณ ปลายแหลมสะพานหิน

วันที่ 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กจัดโดย โรงเรียนร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และวันที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ ณ

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระดับชั้น ม.2-3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระดับชั้น ม.2-3 ปีการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ เวทีกลางสะพานหิน ภูเก็ต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558  ณ เวทีกลางสะพานหิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ สนามสุรกุล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  ณ สนามสุรกุล

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ

วันที่่ 13 พฤศจิกายน 2558 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558

วันที่่ 13 พฤศจิกายน 2558 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นักเรียนร่วมขบวนแห่พระศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เทศกาลกินผัก ภูเก็ต

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นักเรียนร่วมขบวนแห่พระศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เทศกาลกินผัก

วันทีี 21 กันยายน 2558 การประกวดนักเรียนสุขภาพฟันดี จากกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

วันทีี 21 กันยายน 2558 การประกวดนักเรียนสุขภาพฟันดี จากกองการแพทย์

วันที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง

วันที่ 8-9 กันยายน 2558 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 8-9 กันยายน 2558 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน" ประจำปีการศึกษา

วันที่ 4-6 กันยายน 2558 กิจกรรมวิถีไทย วิถีใต้ ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สัญจร

วันที่ 4-6 กันยายน 2558 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิถีไทย วิถีใต้ ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สัญจร ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

วันที่ 4-5 กันยายน 2558 โครงการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4-5 กันยายน 2558 โครงการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2558 โครงการล้อมรักป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการล้อมรักป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ

การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการการเรียนรู้ เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เรื่อง

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดขจรรังสรรค์ โดยมีวิทยากรในท้องถิ่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมนักเรียนต้านภัยสารเสพติดและโรคเอดส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมนักเรียนต้านภัยสารเสพติดและโรคเอดส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 นักเรียนเข้ารับการอบรมการทำ Animation ด้วยเทคนิค stop motion

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 นักเรียนเข้ารับการอบรมการทำ Animation ด้วยเทคนิค stop motion ณ

วันที่ 19 มีนาคม 2558 โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน ภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม 2558 โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน

วันที 18 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมและปัจฉิมนิเทศ "วันอำลารั้วขาวแดง"

วันที 18 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมและปัจฉิมนิเทศ

11. กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 พฤศจิกายน

10. พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ประจำปี 2557

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ประจำปี

8. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


7. ประเมินโรงเรียนธนาคาร ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคาร ระดับภาค ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน

5. สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ

4. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี

3. โครงการอบรม

โครงการอบรม "สื่อมัลติมีเดียการ์ตูน Animation" ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

2. โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารเรียน 2

1. ค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ระดับชั้น ม.1-3 19-21 พฤษภาคม 2557 ณ วัดเก็ตโฮ่ จ.ภูเก็ต

ค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ระดับชั้น ม.1-3  วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557 ณ วัดเก็ตโฮ่