ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงผล
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสุระกุล

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 ปิดเรียนเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35 "นครภูเก็ตเกมส์"

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 ปิดเรียนเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ (ครูอร่ามศรี/ครูอาภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมโครงการ "คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (ครูบุญเรือง/ครูพัสราภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมโครงการ "คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครูพัสราภรณ์,ครูอุษณีย์)

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 การอบรมโครงการหนุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC ณ โรงแรมพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต (ผอ.รัชนี,รองภคมน,ครูราศรี,ครูอาภรณ์)

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 การอบรมโครงการหนุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC ณ โรงแรมพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำสนามแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำสนามแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35

วันที่ 21-22 และ 25 กันยายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 21-22 และ 25 กันยายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสมุด

วันที่ 19-20 กันยายน 2560 คณะครูและบุคลากร ร่วมประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะครูและบุคลากร ร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ ณ

วันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง "PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษา" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง "PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษา" ณ

วันที่ 13-15 กันยายน 2560 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 13-15 กันยายน 2560 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่

วันที่ 6-7 กันยายน 2560 งานวัฒนธรรมวันพ้อต่อ สืบสานประเพณีดีงามของท้องถิ่น ณ ตลาดสดสาธารณะ 1

วันที่ 6-7 กันยายน 2560 งานวัฒนธรรมวันพ้อต่อ สืบสานประเพณีดีงามของท้องถิ่น ณ ณ ตลาดสดสาธารณะ

วันที่ 31 สิงหาคม - 1กันยายน 2560 พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK PARK) ณ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ICT ภูเก็ต (ท.1 จัดนิทรรศการโดย ครูสุภัทร ครูพงศวัชร และนักเรียน)

วันที่ 31 สิงหาคม - 1กันยายน 2560 พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK PARK) ณ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ICT ภูเก็ต (ท.1 จัดนิทรรศการโดย ครูสุภัทร ครูพงศวัชร

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเข้าประจำกอง ประจำหมู่ ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และการประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเข้าประจำกอง ประจำหมู่ ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และการประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. (ครูอาภรณ์)

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม.

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุม

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ จังหวัดพังงา (ครูโสภา)

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ จังหวัดพังงา

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา8.30-17.00 น. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา8.30-17.00 น. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้บริหาร คณะครู

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ระดับชั้นป.5 ณ.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (ครูดิเรกฤทธิ์,ครูพัสราภรณ์)

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 กิอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ระดับชั้นป.5 ณ.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นักศึกษาฝึกสอน)

วันที่3 สิงหาคม 2560 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชาร่วมใจ ณ วัดมงคลนิมิตร

วันที่7 สิงหาคม 2560 โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชาร่วมใจ ณ

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 กิจกรรมบาติกสร้างอาชีพ นักเรียนสายชั้นม.1 ณ.โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 กิจกรรมบาติกสร้างอาชีพ นักเรียนสายชั้นม.1 ณ.โรงอาหาร

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 อบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (ครูภัทรพล , ครูสราวุธ)

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 อบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (ครูภัทรพล ,

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ครูพงศวัชร์,ครูจงรักษ์)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ร่วมงานประกาศรางวัลหนังสั้น ณ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต (ครูพงศวัชร์)

14 กรกฎาคม 2560 ร่วมงานประกาศรางวัลหนังสั้น ณ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 นักเรียนสายชั้นมัธยมเข้าค่ายพุทธบุตร - ธรรมจาริณี ณ วัดสะปำ (ครูสายชั้นมัธยมทุกท่าน)

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2560  นักเรียนสายชั้นมัธยมเข้าค่ายพุทธบุตร - ธรรมจาริณี ณ วัดสะปำ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ ณ ห้องสมุด (ครูนพรุจ)

วันที่ 13 มิถุนายน 2560  เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ ณ ห้องสมุด

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ อาคารเรียน 1 (ผอ.รัชนี,ครูพิมลพันธ์)

วันที่ 13 มิถุนายน 2560  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ อาคารเรียน 1

วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 ร่วมแข่งกรีฑาชิงถ้วยพระราชทาน ณ ม.ธรรมศาสตร์ จ. ปทุมธานี (ครูศราวุธ)

วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 ครูศราวุธ ร่วมแข่งกรีฑาชิงถ้วยพระราชทาน ณ ม.ธรรมศาสตร์ จ.

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560 ปิดภาคเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 สอบ NT ป.3

วันที่ 8 มีนาคม 2560 สอบ NT

วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.1-3

วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อนุบาล 1- ป.6

วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อนุบาล 1-

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ มัธยมศึกษา โดยเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ มัธยมศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินอ่านออกเขียนได้

วันที่ 22 กุมพันธ์ 2560 สอบสมรรถนะสำคัญของผ้เรียน ป.3, ป.6 และ ม.3

วันที่ 22 กุมพันธ์ 2560 สอบสมรรถนะสำคัญของผ้เรียน ป.3, ป.6 และ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม Outdoor Speaking ภาษาจีน นักเรียนชั้น ป.5

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม Outdoor Speaking ภาษาจีน นักเรียนชั้น

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิทรรศการ นครภูเก็ตวิชาการ 2017

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิทรรศการ นครภูเก็ตวิชาการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-Net ป.6 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-Net ป.6 ณ โรงเรียน

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่

วันที่ 30 มกราคม 2560 นิเทศการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

วันที่ 30 มกราคม 2560 นิเทศการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

วันที่ 23-25 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ครูจิตติมา, ครูสุจิรัตน์)

วันที่ 23-25 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ครูจิตติมา,

วันที่ 23-26 มกราคม 2560 อบรมการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.(รองภคมน, ครูพิมลพันธ์)

วันที่ 23-26 มกราคม 2560 อบรมการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.(รองภคมน,

วันที่ 21 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ณ โรงแรมเมอร์ลิน(ครูจงรักษ์)

วันที่ 21 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ณ

วันที่ 19-20 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ(ครูจงรักษ์, ครูสุจินดา, ครูกิ่งแก้ว, ครูอภัสนันท์)

วันที่ 19-20 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ(ครูจงรักษ์, ครูสุจินดา, ครูกิ่งแก้ว,

วันที่ 18-19 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต (ครูอรนุช, ครูพัสราภรณ์)

วันที่ 18-19 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต (ครูอรนุช,

วันที่ 14 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ 14 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณเลในเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ

วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 11 มกราคม 2560 งานพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 งานพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี

วันที่ 8-13 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.(ครูพัชรี, ครูรุ่งทิวา)

วันที่ 8-13 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.(ครูพัชรี,

วันที่ 5 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ

วันที่ 5 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน

วันที่ 1 มกราคม 2560 งานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน

วันที่ 1 มกราคม 2560 งานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เวลา 07.00 น. ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เวลา 21.00-24.00

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันถวายราชสดุดี ณ สนามสุระกุล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันถวายราชสดุดี ณ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 อบรมพนักงานครู บุคลากร โดยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 อบรมพนักงานครู บุคลากร โดยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ประชุมบุคลากรเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ประชุมบุคลากรเตรียมเปิดภาคเรียนที่

วันที่ 19-28 ตุลาคม 2559 คณะครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 19-28 ตุลาคม 2559 คณะครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ณ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 พนักงานครู ผู้สอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้ารับการอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 พนักงานครู ผู้สอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้ารับการอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 4-9 ตุลาคม 2559 กิจกรรมประกวดภาพวาด

วันที่ 4-9 ตุลาคม 2559 กิจกรรมประกวดภาพวาด

วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 พนักงานครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559

วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 พนักงานครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 พนักงานครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 พนักงานครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ณ

วันที่ 27-29 กันยายน 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27-29 กันยายน 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2559 ประเมินการสอนอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 22 กันยายน 2559 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล

วันที่ 23 กันยายน 2559 พิธีปิดการอบรมโครงการ DARE เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 23 กันยายน 2559 พิธีปิดการอบรมโครงการ DARE เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

วันที่ 22 กันยายน 2559 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

วันที่ 22 กันยายน 2559 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล

วันที่ 16 กันยายน 2559 นักเรียนชั้น ป.5 ร่วมกิจกรรมไปวัดวัันพระ ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 16 กันยายน 2559 นักเรียนชั้น ป.5 ร่วมกิจกรรมไปวัดวัันพระ ณ

วันที่ 10-11 กันยายน 2559 โครงการอบรมค่ายศิลปะ นักเรียนชั้น ป.1-6 และชั้น มัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

วันที่ 10-11 กันยายน 2559 โครงการอบรมค่ายศิลปะ นักเรียนชั้น ป.1-6 และชั้น มัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมอาคารเรียน

วันที่ 10-11 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

วันที่ 10-11 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ณ

วันที่ 9 กันยายน 2559 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณครูโสภณา เอกวานิช ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ภูเก็ต

วันที่ 9 กันยายน 2559 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณครูโสภณา เอกวานิช ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์

วันที่ 9 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 9 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ ณ

วันที่ 8 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี" ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

วันที่ 8 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี" ณ โรงแรมเมโทรโพล

วันที่ 6-7 กันยายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 6-7 กันยายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นประถมศึกษาปีที่

วันที่ 3-4 กันยายน 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.2 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

วันที่ 3-4 กันยายน 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.2 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

วันที่ 3-4 กันยายน 2559 อบรมการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

วันที่ 3-4 กันยายน 2559 อบรมการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT

วันที่ 2-4 กันยายน 2559 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูยุคใหม่ สำหรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 2-4 กันยายน 2559 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูยุคใหม่ สำหรับครูบรรจุใหม่ ณ โรงแรมดีวารี ไม้ขาว บีช

วันที่ 1 กันยายน 2559 พนักงานครูเข้าร่วมอบรมโครงการทักษะการอ่าน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

วันที่ 1 กันยายน 2559 พนักงานครูเข้าร่วมอบรมโครงการทักษะการอ่าน ณ

วันที่ 1 กันยายน 2559 นักเรียนสายชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 1 กันยายน 2559 นักเรียนสายชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ ณ

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม อาคารเรียน 2

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม อาคารเรียน

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฎินิสสัคโค กะรน ภูเก็ต

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฎินิสสัคโค กะรน

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรม

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรม "มิติใหม่การศึกษาไทย เพื่อสร้างคนดีที่พึงปรารถนา และเส้นทางอาชีพทีพึงประสงค์" ณ อาคารกีฬา 4000

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมประเพณีผ้อต่อ ตลาดสด ประจำปี 2559

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมประเพณีผ้อต่อ ตลาดสด ประจำปี

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ณ ห้องประชุม อาคารเรียน 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ณ ห้องประชุม อาคารเรียน

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 พิธีลงนามเป็นองค์กรต้นแบบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 พิธีลงนามเป็นองค์กรต้นแบบ "ผู้บริหารห่วงใย ความปลอดภัยคนในองค์กร" ณ ห้องประชุม อาคารเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนคนเก่ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 13 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนคนเก่ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับเทศบาล ณ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นักเรียนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสนับสนการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นักเรียนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสนับสนการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาสุระกุล

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2559 ณ

วันที่ 22-29 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2559

วันที่ 22-29 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี

วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 พิธีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 พิธีถวายเทียนพรรษา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วััดขจรรังสรรค์

วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ

วันที่ 4-9 กรกฏาคม 2559 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปฎินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4-9 กรกฏาคม 2559 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปฎินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามสุระกุล ภูเก็ต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามสุระกุล ภูเก็ต (ครูจงรักษ์ ครูบุญเรือง

วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559 อบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559 อบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ครูอาภรณ์

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการ ระดับภาคใต้ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการ ระดับภาคใต้ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ครูรอบีอ๊ะ ครูพิมลพันธ์ ครูสุภัทร ครูลักษิกา ครูอร่ามศรี ครูพัชรี ครูรุ่งทิวา

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เสียงสุนทรีย์ : เทคนิคการอ่านทำนองเสนาะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เสียงสุนทรีย์ : เทคนิคการอ่านทำนองเสนาะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ครูอาภรณ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (รองฯสมภักดิ์ ครูรุ่งทิวา ครูพัชรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 และวันที่ 18 มิถุนายน 2559 อบรมโปรแกรม Paint เชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 และวันที่ 18 มิถุนายน 2559 อบรมโปรแกรม Paint เชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (ครูอร่ามศรี นางสาวรัชดาภรณ์

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)   (ครูสุริพร ครูบุญเรือง ครูรุ่งทิวา ครูโสภณา ครูราศรี ครูอรนุช ครูพัชรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

วันที่ 30 มีนาคม 2559 พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่

วันที่ 1-30 เมษายน 2559 อบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

วันที่ 1-30 เมษายน 2559   อบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี

วันที่ 10 มีนาคม 2559- 8 พฤษภาคม 2559 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558

วันที่ 10 มีนาคม 2559- 8 พฤษภาคม 2559 ปิดภาคเรียนที่

วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสมรรถนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสมรรถนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ

วันที่ 28 มกราคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 28 มกราคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่

วันที่ 24 มกราคม 2559 กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่น ปั่น ปั่น สุข กาย ใจ" โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 24 มกราคม 2559 กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่น ปั่น ปั่น สุข กาย ใจ" โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จัดโดยชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 10-20 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10-20 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ

วันที่ 5 มกราคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 5 มกราคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที 2/2558

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมเพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมเพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน

วันที่ 15-18 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2558

วันที่ 15-18 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2558 ณ อาคารกีฬา 1

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2558 งานประเพณีผ้อต่อก้ง ประจำปี 2558

ด้วยชมรมตลาดสด 1 พร้อมด้วยสมาคมพ่อค้าภูเก็ต ร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนชาวตลาดสด ได้จัดให้มีงานประเพณีผ้อต่อก้งขึ้น บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ระหว่างวันที่ 30-31

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2558 ครูอุไรวรรณ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2558 ครูอุไรวรรณ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โบ๊ทลากูน โฮเต็ล แอนด์

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมโครงการพัฒนาบุคบากร ณ โบ๊ทลากูน รีสอร์ท

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมโครงการพัฒนาบุคบากร ณ โบ๊ทลากูน

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Aurasma

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Aurasma  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีที

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการคลัง ณ อ่ายฉลองวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการคลัง ณ อ่ายฉลองวิลล่า รีสอร์ท

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 การแข่งขันตอบคำถม วาดภาพระบายสีสารานุกรมไทย ครั้งที่ 21

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 การแข่งขันตอบคำถม วาดภาพระบายสีสารานุกรมไทย ครั้งที่

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ปฎิบัติหน้าที่หุ่นประกวดมารยาทไทย ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ปฎิบัติหน้าที่หุ่นประกวดมารยาทไทย ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (ครูศิริพงศ์ ครูอร่ามศรี ครูเฉลิมพร ครูสโรชา ครูจริวัฒน์

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 20 สิงหาคม 2558นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการการเรียนรู้ เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการการเรียนรู้ เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ณ

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ณ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 อบรมสัมมนา "นวัตกรรมเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่ความเป็นเลิศ"

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 อบรมสัมมนา "นวัตกรรมเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่ความเป็นเลิศ" ณ อาคารรู้ศึกษา

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 นำนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เข้ารับการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัว"

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 นำนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เข้ารับการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัว" ณ อ่าวฉลองวิลล่า

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 โครงการให้บริการวิชาชีพ "กิจกรรมการทำงานสวน"

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 โครงการให้บริการวิชาชีพ "กิจกรรมการทำงานสวน" ณ โรงอาหาร อาคารเรียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมไปวัดวันพระ

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามสุระกุล ภูเก็ต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามสุระกุล

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมนักเรียนต้านภัยสารเสพติดและโรคเอดส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมนักเรียนต้านภัยสารเสพติดและโรคเอดส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.30 น. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม Paint เชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.30 น. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม Paint เชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.30 น. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.30 น. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2558 ครูเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2558 ครูเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ส่งแผนการสอน/คำอธิบายรายวิชา/โครงสร้าง/ใบงาน ชิ้นงาน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ส่งแผนการสอน/คำอธิบายรายวิชา/โครงสร้าง/ใบงาน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เริ่มลงชื่อปฎิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เริ่มลงชื่อปฎิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

วันที่ 13 เมษายน 2558 ขนถ่ายอาหารแห้งให้พระภิกษุ สามเณร ณ สวนสาธารณะสะพานหิน

วันที่ 13 เมษายน 2558 ขนถ่ายอาหารแห้งให้พระภิกษุ สามเณร ณ

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม อาคารเรียน

วันที่ 4 เมษายน 2558 จำหน่ายชุดพละ กระเป๋า สมุด หนังสือ

วันที่ 4 เมษายน 2558 จำหน่ายชุดพละ กระเป๋า สมุด หนังสือ ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน

วันที่ 2 เมษายน 2558 เชิญบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 2 เมษายน 2558 เชิญบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา 07.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี(แต่งกายชุดสุภาพ

วันที่ 2 เมษายน 2558 ครูเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 2 เมษายน 2558 ครูเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ครูทิฏฐิ, ครูราศรี, ครูอรนุช, ครูกนกจันทร์, ครูรอบีอ๊ะ, ครูอาภรณ์,

วันที่ 1-3 เมษายน 2558 ครูเข้าร่วมการอบรมโครงการหลักการวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม SPSS

วันที่ 1-3 เมษายน 2558 ครูเข้าร่วมการอบรมโครงการหลักการวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม

กำหนดการสอบและปิดเปิดภาคเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตกำหนดสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2557 วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 
กำหนดปิดภาคเรียนวันที่ 12 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2558 
กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 วันที่ 14