ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวกิจกรรมครู

แสดงผล
วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต

วันที่ 11 มกราคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี

วันที่ 16 ธัันวาคม 2559 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 16 ธัันวาคม 2559 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 101 เกมส์

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 101

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้จัดอบรมเทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษและิชาภาษาไทย โดยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้จัดอบรมเทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษและิชาภาษาไทย โดยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาส

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 พิธีจุดเทียนพรรษา ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 พิธีจุดเทียนพรรษา ณ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลนครภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ภูเก็ต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลนครภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

วันที่ 2-3 กค. 2559 ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch" ระหว่างวันที่ 2-3 กค. 2559 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 พนักงานครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7

พนักงานครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559 พนักงานครูเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย รุ่น 4 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ สงขลา

พนักงานครูเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่

วันที่่ 24 -26 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล อปท.

วันที่่ 24 -26 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 การประชุมครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 ประเภท

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 การประชุมครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครภูเก็ต

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 อบรมการศึกษามิติใหม่เพื่อสร้าง คนดีที่พึงปรารถนาฯ ณ โรงแรมสุโขสปา

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 อบรมการศึกษามิติใหม่เพื่อสร้าง คนดีที่พึงปรารถนาฯ ณ

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่

การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 มิถุนายน

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 พนักงานครู บุคลากรอบรมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

พนักงานครู บุคลากรอบรมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสเต็มศึกษา วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559"

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 การประชุมสัมมนาด้านการศึกษาใน ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ณ โรงแรมเกรซแลนด์ ป่าตอง

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 การประชุมสัมมนาด้านการศึกษาใน ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก  ณ โรงแรมเกรซแลนด์

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา(ระยะที่ 2) ณ จังหวัดพังงา

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา(ระยะที่ 2) ณ

วันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 อบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 อบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

วันที่ 25-27 เมษายน 2559 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต(Education Blueprint)

วันที่ 25-27 เมษายน 2559 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต(Education

วันที่ 24 เมษายน 2559 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 24 เมษายน 2559 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 ณ

วันที่ 3 เมษายน 2559 ชมรมตกปลา จังหวัดภูเก็ต มอบเงินจากการประมูลขายปลา ในการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 7 ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 3 เมษายน 2559 ชมรมตกปลา จังหวัดภูเก็ต มอบเงินจากการประมูลขายปลา ในการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 7

วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 โครงการอบรมสัมมนาบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ ภูเก็ต

วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 โครงการอบรมสัมมนาบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ณ

วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการวิชการนครภูเก็ต 2016

วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการวิชการนครภูเก็ต

วันที่ 24 มกราคม 2559 กิจกรรมปั่น ปั่น ปั่น สุข กาย ใจ

วันที่ 24 มกราคม 2559 กิจกรรมปั่น ปั่น ปั่น สุข กาย

วันที่ 16 มกราคม 2559 กิจกรรมวันครู ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วันที่ 16 มกราคม 2559 กิจกรรมวันครู ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต

วันที่ 5 มกราคม 2559 คณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 5 มกราคม 2559 คณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครูร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดขจรรังสรรค์(วัดเหนือ) ประจำปี 2558

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครูร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดขจรรังสรรค์(วัดเหนือ) ประจำปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครองนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2558 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครองนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2558  ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4000

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 12 ตุลาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุม

วันที่ 14-16 ตุลาคม2558 ครูและนักเรียนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี

วันที่ 14-16 ตุลาคม2558  ครูและนักเรียนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  ณ

วันที่ 15-18 กันยายน 2558 การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2558

วันที่ 15-18 กันยายน 2558  การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ครูสายชั้นปฐมวัยรับการนิเทศการสอน

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ครูสายชั้นปฐมวัยรับการนิเทศการสอนตามโครงการพัฒนาการสอนและยกระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตระยะที่

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา ถวาย....แม่ของแผ่นดิน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)

วันที่ 15 สิงหาคม 2558  ผู้บริหาร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา ถวาย....แม่ของแผ่นดิน  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดขจรรังสรรค์

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9-12 มิถุนายน 2558 โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9-12 มิถุนายน

วันที่ 25 มีนาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน  ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

วันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท. จังหวัดภูเก็ต ณ สนามสุระกุลภูเก็ต

วันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท. จังหวัดภูเก็ต ณ

วันที่ 8 มีนาคม 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2557 ชมรมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2557 ชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ณ

วันที่ 2-3 มีนาคม 2558 งานนิทรรศการวิชาการ "นครภูเก็ตวิชาการ 2015"

วันที่ 2-3 มีนาคม 2558 งานนิทรรศการวิชาการ "นครภูเก็ตวิชาการ 2015"  ณ บริเวณอาคารกีฬา 4,000 ที่นั่ง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16 บริเวณถนนถลาง ถนนพังงา และลาน 72

วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานชำนาญการพิเศษ

วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานชำนาญการพิเศษ ณ

5. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ

6. รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับจังหวัด

รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารดีเด่น

7. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 27 มกราคม 2558 (เยาวชนอายุ 15-19ปี)

ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 27 มกราคม 2558 (เยาวชนอายุ 15-19ปี) จัดโดย สสค. ณ ห้องประชุมชั้น 3

8. ผู้บริหาร พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ผู้บริหาร พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ

9. พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ประจำปี 2557

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ประจำปี

6. การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 22 มกราคม 2558

การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 22 มกราคม

4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารเรียน 2

3. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ณ

2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 18-19 พ.ย.2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 18-19

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม(กิจกรรมอบรมวัดผลประเมินผล)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม(กิจกรรมอบรมวัดผลประเมินผล) ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารเรียน 2