ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ตและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 27 อัตรา ดังนี้
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1.ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ปฏิบัติงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
3.2 ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
3.3 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
3.4 ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3.5 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.6 ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1.ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phuketcity.go.th/news/detail/5121
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,10:21   อ่าน 118 ครั้ง