ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเลื่อนการจัดงาน 111 ปี ขจรวิทยา Street Art Of Dek Wat ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์

เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันที่รัดกุม กับบุคลากรในโรงเรียน วัด และนักเรียน สถานการณ์โดยทั่วไปยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ จึงมีความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของทุกท่านที่มาร่วมงาน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดงาน 111 ปี ขจรวิทยา Street Art Of Dek Wat ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเรื่องบัตรที่ซื้อกันไปแล้ว สามารถนำมาใช้ได้ในวันที่โรงเรียนประกาศจัดงานครับ และหากท่านใดที่ซื้อไปแล้ว และติดภารกิจ หรืออยากคืนบัตรค่อยมาซื้อ สามารถนำบัตรมาคืนและรับเงินกลับได้ครับ ขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,09:41   อ่าน 3807 ครั้ง