ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันในวันที่ 18 กันยายน 2562 ! (อ่าน 10) 17 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 7) 15 ก.ย. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 1/2562 (อ่าน 11) 12 ก.ย. 62
นักเรียนเข้าร่วมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 40) 23 ส.ค. 62
การอบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 41) 23 ส.ค. 62
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 35) 23 ส.ค. 62
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (อ่าน 117) 07 พ.ค. 62
นางสาวภคมน แก้วภราดัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงต (อ่าน 156) 07 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองฯสวรรยา ศิริกิตวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 148) 07 พ.ค. 62