ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ ซอยขจร ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๕๗๒ โทรสาร ๐๗๖-๒๒๒๑๖๗ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ด จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓
สีประจำโรงเรียน : สีขาว – สีแดง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีแดง หมายถึง เลือดนักสู้
ปรัชญาโรงเรียน : วิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
อ่านต่อ...

วันที่ 31 สิงหาคม - 1กันยายน 2560 พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK PARK) ณ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ICT ภูเก็ต (ท.1 จัดนิทรรศการโดย ครูสุภัทร ครูพงศวัชร และนักเรียน)

วันที่ 31 สิงหาคม - 1กันยายน 2560 พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK PARK) ณ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ICT ภูเก็ต (ท.1 จัดนิทรรศการโดย ครูสุภัทร ครูพงศวัชร

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเข้าประจำกอง ประจำหมู่ ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และการประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเข้าประจำกอง ประจำหมู่ ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และการประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. (ครูอาภรณ์)

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม.

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุม

>> อ่านข่าวทั้งหมด

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต

วันที่ 11 มกราคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี

>> อ่านข่าวทั้งหมด

>> อ่านข่าวทั้งหมด

27. เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560

เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

26. นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560

25. กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง รองชนะเลิศทีมเยาวชนชาย ได้เป็นตัวแทนภาค 4 ทำการแข่งขันในระดับประเทศ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง  รองชนะเลิศทีมเยาวชนชายได้เป็นตัวแทนภาค 4

24. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ

23. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน (27)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 เด็กหญิงณัฐริกา เพชรคง เด็กหญิงแพรทอง

>> อ่านข่าวทั้งหมด