ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ ซอยขจร ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๕๗๒ โทรสาร ๐๗๖-๒๒๒๑๖๗ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ด จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓
สีประจำโรงเรียน : สีขาว – สีแดง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีแดง หมายถึง เลือดนักสู้
ปรัชญาโรงเรียน : วิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
อ่านต่อ...

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสุระกุล

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 ปิดเรียนเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35 "นครภูเก็ตเกมส์"

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 ปิดเรียนเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ (ครูอร่ามศรี/ครูอาภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมโครงการ "คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (ครูบุญเรือง/ครูพัสราภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมโครงการ "คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่

>> อ่านข่าวทั้งหมด

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต

>> อ่านข่าวทั้งหมด

>> อ่านข่าวทั้งหมด

27. เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560

เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ นักเรียนนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเกียรติบัตรพร้อมโล่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

26. นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

นายปรวิทย์ เตาวะโต ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 2-4 มีนาคม 2560

25. กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง รองชนะเลิศทีมเยาวชนชาย ได้เป็นตัวแทนภาค 4 ทำการแข่งขันในระดับประเทศ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง  รองชนะเลิศทีมเยาวชนชายได้เป็นตัวแทนภาค 4

24. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการ" วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ

23. นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน (27)

นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 เด็กหญิงณัฐริกา เพชรคง เด็กหญิงแพรทอง

>> อ่านข่าวทั้งหมด