ภาพกิจกรรม
การสอบสอบ YCT โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (ภาษาจีน)
วันที่ 14 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ร่วมการสอบสอบ YCT โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (ภาษาจีน) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,10:04   อ่าน 190 ครั้ง