ภาพกิจกรรม
ห้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
➡️ ห้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษา (Language skills development room)
โครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ
ภายในห้องประกอบด้วย
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,08:16   อ่าน 188 ครั้ง