ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต “การประกวดแข่งขันโครงงาน” พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะครู และนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วม ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:50   อ่าน 98 ครั้ง