ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสุระกุล

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสุระกุล

  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

<< กลับ