ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ (ครูอร่ามศรี/ครูอาภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบYCT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ  (ครูอร่ามศรี/ครูอาภรณ์/ครูดิเรกฤทธิ์)

  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

<< กลับ