ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

<< กลับ