ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวภาพกิจกรรมนักเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการสัปดาห์ห้องสมุด

  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

<< กลับ