ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวกิจกรรมครู

วันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษา

  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

<< กลับ