ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวภาพกิจกรรมนักเรียน

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

<< กลับ