ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวกิจกรรมครู

วันที่ 24 - 29 เมษายน 2560 พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ เข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพนักงานครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ เข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพนักงานครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 

24 เมษายน 2560

 • ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โครงการชั่งหัวมัน บ้านไร่ของในหลวง โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

25 เมษายน 2560

 • ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส จังหวัดสมุทรสงคราม

26 เมษายน 2560 

 • ศึกษาดูงาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 • ศึกษาดูงานสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

 • ศึกษาดูงาน Frost Magical Ice of Siam

27 เมษายน 2560

 • ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 • ศึกษาดูงานเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

28 เมษายน 2560

 • ศึกษาเรียนรู้สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนรัก/สุสานทหารสหประชาชาติ

 • ศึกษาดูงานการผลิตพลอย อัญมณี

 • ศึกษาดูงานโรงงานเถ้าฮงไถ่

29 เมษายน 2560

 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานราชภักดิ์

  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

<< กลับ