ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  คนเก่ง คนดี ศรีขจร

25. กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง รองชนะเลิศทีมเยาวชนชาย ได้เป็นตัวแทนภาค 4 ทำการแข่งขันในระดับประเทศ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ชนะเลิศทีมยุวชนหญิง  รองชนะเลิศทีมเยาวชนชายได้เป็นตัวแทนภาค 4 ทำการแข่งขันในระดับประเทศ

  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

<< กลับ