ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ข่าวกิจกรรมครู

วันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม...โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้

วันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม...โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้

  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

<< กลับ