ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ปฏิทินกิจกรรม

แสดงผล

1 มกราคม 2557 วันขึ้นปีใหม่
11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2557 วันครู
14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
13-15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล
26 มิถุนายน 2557 วันสุนทรภู่
11 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
6 พฤศจิกายน 2557 วันลอยกระทง
5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี