ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ส.ค. 62 การอบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เสื้อปาเต๊ะ และกางเกงสีดำสุภาพ
17 ส.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 เทศกาลพ้อต่อ 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต มูลนิธิจุ๊ยตุ่ยเต้าโบเก้ง ศาลเจ้าปุดจ้อ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2562 เตรียมพบกับขบวนแห่ขนมเต่า สัญลักษณ์ในเทศกาลพ้อต่อ

เสื้อบาติกโรงเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดทำการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
04 เม.ย. 62 ถึง 06 เม.ย. 62 รับสมัครนักเรียนสายชั้นมัธยม รอบที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
30 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนสายชั้นมัธยม
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
29 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ / บันฑิตน้อย
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
26 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า สายชั้นมัธยม
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
24 มี.ค. 62 ทดสอบความรู้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก สายชั้นมัธยม
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
02 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนสายชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
27 ก.พ. 62 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 สายชั้นมัธยม
ห้องประชุม อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
26 ก.พ. 62 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 อนุบาล 1 - ประถมปีที่ 6
ห้องประชุม อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
19 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า สายชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
17 ก.พ. 62 สอบวัดความรู้ นักเรียนสอบเข้า ป.1
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
17 ก.พ. 62 ถึง 23 ก.พ. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนสายชั้นมัธยม
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
16 ก.พ. 62 สัมภาษณ์นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 - 3
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
12 ก.พ. 62 รับสมัครเรียน ชั้นอนุบาล 1 - 3
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
11 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
10 ก.พ. 62 วันตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
ถนนถลาง เทศบาลนครภูเก็ต
09 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
08 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกล
สวนสาธารณะ สวนหลวง ภูเก็ต
08 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
04 ก.พ. 62 Self Care ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
03 ก.พ. 62 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-net

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต / ชุดนักเรียน เทศบาลนครภูเก็ต
02 ก.พ. 62 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ / ชุดนักเรียน เทศบาลนครภูเก็ต
27 ม.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 
ชุดนักเรียน คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ
27 ม.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
26 ม.ค. 62 โครงการเส้นทางอาชีพ "นายร้อยสอยดาว"
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เข้าร่วมโครงการเส้นทางอาชีพ "นายร้อยสอยดาว" 
ชุดนักเรียน คุณครูโสภา แสงพุ่ม